Servicer

Kolding Tolkebureau er en virksomhed, hvor service prioriteres højt, derfor tilbyder vi vore kunder en række servicer, som de kan tilpasse efter behov. De servicer vi byder er tolkning ved fysisk fremmøde, telefontolkning, videotolkning, tegnsprogstolkning og skriftlige oversættelser. Vi sigter efter at opnå de bedst mulige resultater i samarbejde med både vore ansatte og kunder. Yderligere forsyner vi vore kunder med landsdækkende tolke, i alle sprog og former. Hvis tvivl skulle forekomme, imødeser vi din henvendelse.

Vi tilbyder altid uforpligtende priser på vores tolkeservicer, også hvis du skal bruge tolkning samme dag. Nedenfor uddybes de forskellige typer tolkninger vi behersker.

 
 
Kolding-Tolkebureau-Fysisk-fremmøde-tolkning-300x300.png

Fysisk fremmøde tolkning

Ved polititolkning anvendes i reglen konsekutiv tolkning i dialogform. Ved rets tolkning skal alt, hvad der bliver sagt på det fremmede sprog, tolkes konsekutivt til dansk, for at alle i salen kan høre med. I straffesager drejer det sig om afhøringen af den sigtede og afhøringen af eventuelle fremmedsprogede vidner. I civile sager er det afhøringen af den fremmedsprogede part og eventuelle fremmedsprogede vidner.

Hvad der siges på dansk tolkes til det fremmede sprog. Denne tolkning kan i reglen foregå som hvisketolkning (simultantolkning). Det hænder dog, at dommeren (hvis han forstår det pågældende fremmedsprog) også ønsker denne tolkning gennemført.

 
Kolding-Tolkebureau-telefontolkning-300x300.png

Telefontolkning

Telefontolkning er noget Kolding Tolkebureau gør aktivt brug af. Dette gør vi bl. a. fordi, at det for mange kan være svært at koordinere med de forskellige parter at muliggøre et møde, hvor alle er fysisk tilstede. Ydermere er telefontolkning også forbundet med store besparelser på transport og tidsomkostninger.

Telefontolkning bruges ofte i forbindelse med korte deskriptive oplysninger, som delegeres af kunderne og formidles videre til borgerne af tolkene.

Det kan for eksempel være ved ganske korte samtaler eller i situationer med akutte henvendelser.

Telefontolknings effektivitet er af stor betydning, da det med fordel kan siges, at der er stor fleksibilitet indenfor denne type ydelse, da det er uafhængigt af tid og sted. Derudover, er der situationer, hvor borgerne ønsker at agere anonyme, og til dette kan man med fordel benytte sig af telefontolkning da borgeren ikke konfronteres tolken.

 
Kolding-Tolkebureau-videotolkning-300x300.png

Videotolkning

Videotolkning er en nyere løsning til tolkning, som i grundet ikke afviger meget fra en fremmødetolkning, mange ser det, som et godt supplement til en fremmødetolkning.

Borgere og tolkebestillere har alle mulighed for at se hinanden, men tolken er – modsat borgeren og tolkebestilleren – ikke fysisk til stede under mødet. Tolkningen foregår via et særligt videokonferencesystem kaldt Skype Business.

Nedenfor understreges nogle af videotolkningens mange fordele: 

Større fleksibilitet og effektivitet, da tolkens fysiske tilstedeværelse ikke er et behov. Derudover gør tolkebestilleren en stor besparelse på transportomkostninger. Kunderne får bedre mulighed for at få videotolkning da tolkenes geografiske placering i dette tilfælde ikke er af betydning.

 
Kolding-Tolkebureau-Skriftlig-oversættelse-300x300.png

Skriftlig oversættelse

Kolding Tolkebureau tilbyder oversættelse af alle autoriserede dokumenter, herunder, uddannelsespapir, kørekort, lægeattester m.m.  Vi imødekommer alle forespørgsler, og leverer en oversættelse, som er udarbejdet af professionelle oversættere, som overholder de aftalerammer og krav der er til den ønskede oversættelse.

Ydermere, tilbyder vi at varetage legaliseringen af dokumenter ved de relevante danske myndigheder og Udenrigsministeriet med henblik på, at dokumenterne skal kunne agere gyldige i udlandet.

Hos Kolding Tolkebureau aftales oversættelsens omkostninger inden opgavens påbegyndelse. Dette gøres ifm. en fremvisning af det originale dokument, så layoutet forbliver ens.

I bestemmelsen af prisen, tages der højde for dokumentets sværhedsgrad og dimension.