Handelsbetinger

Nedenfor kan du finde de generelle vilkår for handel med Kolding Tolkebureau I/S. Vi opfordrer til, at du læser dem grundigt igennem, inden du gennemfører en bestilling.


1. Arbejdstid
Den normale arbejdstid for konsekutiv tolkning er alle hverdage i tidsrummet kl.08:00 – 17:00. For udført arbejde udenfor de oplyste tidsrammer, herunder lør-, søn- og helligdage tillægges der +100% omkostninger.

2. Aflysningsfrister
I tilfælde af at en bestilt opgave bliver aflyst med varsel på under 24 timer, faktureres kunden for det der svarer til en times tolkning. I tilfælde af at tolken er kørt/ på vej til en på forhånd aftalt opgave, som bliver aflyst, fakturereres kunden for kørselsgodtgørelse, transporttid samt den bestilte tolketid. Ovenstående oplysninger gælder alle kunder uanset kundetype.

3. Fakturering
En faktura baseret på de pågældende omkostninger tilsendes af selskabet medmindre andet er aftalt.

En fysiskfremmøde tolkning afregnes pr. påbegyndte time. I tilfælde af, at man går over tid, afregnes det pr. halve time.  Ved telefon- og video tolkning faktureres der pr. påbegyndte halve time, med mindre andet er aftalt.

4. Transport
Selskabet beregner transportomkostningerne fra tolkens bopælsadresse medmindre at tolken befinder sig på en tolkeopgaver. Hvis dette er tilfældet beregnes distancen fra tolkeopgavens adresse.

Taksterne på kørselsgodtgørelsen er på kant med Justits Ministeriets takster. Det beregnes fra tolkens bopæl til opgaven og retur.

Der tillægges udover de faste omkostningerne også ekstra omkostninger når der køres til og fra de forskellige landsdele. fx. brobizz og andre lignende omkostninger.

Selskabet tilbyder betaling af offentlig transport ved fremvisning af gyldig billet i det pågældende tidsrum.

I tilfælde af, at der forekommer yderligere omkostninger, indgås der en separat aftale med tolken på opgave.

5. Priser
Baseres ud fra den indgåede kontrakt eller aftale. Alle oplyste priser, timepriser, er angivet eksklusiv moms.

6. Betalingsbetingelser
Kolding Tolkebureau har de betalingsbetingelser, som hedder,  netto kontant 8 dage.

I tilfælde af, at betalingen forfalder for sent, påtager vi os rettigheden til at opkræve renter svarende til 1,5 % pr. måned fra forfaldsdato, samt et rykkergebyr på DKK 100,- pr. rykker medmindre, der er en anden indgået aftale.

7. Ansvar
Kolding tolkebureau er ikke erstatningsansvarlige for skader eller omkostninger, som følger af fejl. Dette gælder for fysisk fremmøde-, telefon- og skriftlig tolkning. Dette gør sig gældende hvad enten ydelsen er leveret direkte eller indirekte af virksomheden.
Kolding Tolkebureau dækker derfor ikke det tab som kunden matte lide, medmindre, dette er en gentagende fejl, som er påskyndet af selskabet.

Som følge af ovenstående, kan Kolding Tolkebureau udelukkende gøres erstatningsansvarlig for det fakturerede beløb.

8. Tavshedspligt
Kolding Tolkebureau, medarbejderne og freelancetolkene har tavshedspligt om ethvert kundeforhold og underlagt straffelovens §152 vedrørende tavshedspligten.

9. Oversættelser
Kolding Tolkebureau fakturerer I forlængelse af skriftlige oversættelser pr linje svarende til ca. 60 anslag og minimum 20 linjer.

Hvis der er tale om mere omfattende dokumenter, som kræver særlige godkendelse af myndigheder, vil Kolding Tolkebureau agerer som mellemmand og gør sig behjælpelig mod ekstra betaling. Prisen for skriftelige oversættelser fastsættes af Kolding Tolkebureau.

Når oversættelsen er godkendt og igangsat, kan bestillingen ikke annulleres, hvorfor kunden faktureres for det aftalte beløb.

10. Elektronisk kommunikation
Kolding Tolkebureau og kunden godkender konventionen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail eller andet medie) og de hermed påskønnende risici. Alle agerende parter er ansvarlige for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. Hverken Kolding Tolkebureau eller dets underleverandører er ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse bevirket af elektronisk kommunikation og information.